Nasi Klienci

ZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu

 strona firmowa, administracja

Zakład Usług Komunalnych działa jako Spółka Miasta Oświęcim na rynku odpadów komunalnych, segregowanych i niebezpiecznych. Do zadań ZUK należy również zimowe i letnie oczyszczanie ulic, urządzanie i pielęgnacja zieleni, administrowanie Targowiskiem Miejskim i Cmentarzem Komunalnym oraz usługi pogrzebowe.


Naszym zadaniem było:

→  zaprojektowanie i wdrożenie strony firmowej
→  administracja strony www

www.zuk.oswiecim.pl
strona www.zuk.oswiecim.pl